Peritatges

“L’experiència i el coneixement tècnic i normatiu. Aquestes són les nostres eines
per defensar els nostres clients davant qualsevol situació.

Metodologia Projectes Urbans

Peritatges. Dictàmens. Valoracions.
Assessorament al propietari.
Assessorament a l’Administració pública, advocats i arquitectes.