Qui som

ENRIC GONZÁLEZ DURAN, arquitecte 
arquitecte expert en construcció, rehabilitació i patologies  

Arquitecte Superior per l’ETSAB, el 15-07-2002
Col·legiat a la Demarcació de Barcelona:  37.774/0

Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC

Postgrau en Diagnosi, reparació i manteniment d’edificis d’habitatges.
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Qualificació d’Excel·lent (9)
Postgrau Diploma d’arquitectura legal i forense (DALF III). Universitat Pompeu Fabra i COAC
Postgrau en rehabilitació d’edificis d’habitatges (COAC)
Arquitecte seleccionat pel COAC per la redacció d’informes tècnics d’edificis (TEDI) des de 2005

 


Principals cursos específics de formació continuada en arquitectura i edificació

2011   Normativa d'accessibilitat en els projectes d'edificació i d'urbanització d'espais públics. FMC
2010   Postgrau en rehabilitació d’edificis d’habitatges (COAC)
2010   Curs d’especialització en valoracions urbanístiques (COAC i UPF)
2009   Plans de millora urbana. Escola Sert
2007   Cursos diversos sobre el Codi tècnic. Escola Sert
2006   Curs Rehabilitació. La pràctica de la intervenció: SOSTRES. Escola Sert
2006   JT21. El procés de seguretat i salut a les obres de construcció. Escola Sert (COAC)
2006   Postgrau Diploma en Arquitectura Legal i Forense (DALF) COAC i UPF
2006   OP4. Rehabilitació. La pràctica de la intervenció: Estintolaments. Escola Sert (COAC)
2005   Cap de projecte. Escola Sert (COAC)
2005   Intervenció en façanes històriques. Escola Sert (COAC)
2005   Jornades sobre el nou CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ
2005   Els Teatres. Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. COAC
2005   OP6. Coordinació de projectes i equips.  Escola Sert (COAC)
2004   Postgrau: Diagnosi, reparació i manteniment d’edificis. UPC
2004   Qualitat i coherència: Cobertes. Escola Sert (COAC)
2004   Nou reglament electrotècnic de baixa tensió. Escola Sert (COAC)
2004   Morters monocapa. Escola Sert (COAC)
2004   Patologies: Tècniques de reparació. Escola Sert.
2004   Instal•lacions elèctriques dels edificis segons REBT 2002. Escola Sert (COAC)
2004   Adhesius per rajoles ceràmiques. Escola Sert (COAC)
2004   Càlculs estructurals en habitatges unifamilars. Escola Sert (COAC)
2004   Arquitectura acústica. Escola Sert (COAC)
2003   Patologies en l’edificació. Escola Sert (COAC)
2003   El nou decret sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. E. Sert. (COAC)
2003   Curs d’estructures en l’edificació. Escola Sert (COAC)
2001   Curs pràctic de rehabilitació d’edificis. Escola Sert (COAC)

GEORGINA VÁZQUEZ i UTZET, arquitecta      
arquitecta experta en urbanisme i valoracions

Arquitecta Superior per l’ETSAV amb qualificació de Notable (03/07/2002)
Col·legiada a la Demarcació de Girona:  37.828-3

Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes
Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC

Màster en Gestió Urbanística i valoracions UPC
Diploma en arquitectura legal i forense. DALF IV (COAC-UPF)
Matrícula en la tesis de Màster "La transformació del sòl: cost d’urbanització" (UPC)

Arquitecte municipal de Breda (La Selva) des de gener 2008
Arquitecte municipal de Sant Andreu Salou (Gironès) abril 2004 fins novembre 2007
Arquitecte municipal de La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) gener 2006 fins abril 2007 Principals cursos específics de formació continuada en urbanisme i territori

2011   La participació ciutadana en l’urbanisme (FMC)
2011   Tècniques de negociació de conflictes (FMC)
2010   Màster universitari en Gestió i valoració urbana (UPC)
           Tesi: El procés de transformació del sòl: el cost d’urbanització
2010   Curs d’especialització en valoracions urbanístiques (COAC-UPF)
2010   Diploma en arquitectura legal i forense. DALF IV (COAC-UPF)
2010   Plans de millora urbana. Escola Sert (COAC)
2010   Projectes de reparcel·lació. Escola Sert (COAC)
2008   Seminari Tècnic Local. Escola d’Administració Pública de Catalunya
2007   Seminari Tècnic Local. Escola d’Administració Pública de Catalunya
2005   Planejament urbanístic. Escola Sert. 18 hores
2005   Màster en gestió urbanística (UPC)
           Postgrau en gestió urbanística. 150 hores (qualificació: 8,5)
           Postgrau en Valoracions urbanístiques. 80 hores (qualificació: 9)
           Postgrau en Reparcel·lacions i Compensacions Urbanístiques. 80 hores (qualificació: 8,5)
           Postgrau en Estudis de Viabilitat. 80 hores (qualificació: 9)
           Tesina: El potencial urbanístic dels assentaments del Ripollès. (qualificació: 9,5)
2005   Planejament urbanístic. Escola Sert  (COAC)
2005   Seminari Tècnic Local. Escola d’Administració Pública de Catalunya
2005   Valoracions hipotecaries. Escola Sert (COAC)
2004   Tècnic al servei de l’administració local. L’arquitecte Municipal. Escola Sert
           Mòdul 1: Introducció a l’oficina tècnica municipal
           Mòdul 2: L’encaix territorial dels municipis
           Mòdul 3: Avaluació i desplegament de les polítiques d’habitatge
           Mòdul 4: Avaluació i actuació en el medi ambient i el paisatge
           Mòdul 5: Avaluació i aplicació del planejament urbanístic municipal
           Mòdul 6: Actuació en l’espai públic, l’equipament i els serveis
           Mòdul 7: Organització i administració de la informació urbanística i territorial
           Mòdul 8: La gestió urbanística des del municipi
2004   Seminari Tècnic Local. Escola d’Administració Pública de Catalunya
2004   Modificació Llei d’urbanisme: Novetats legislatives
2004   Arquitectes Municipals de petits municipis. Escola administració pública i Escola Sert
2003   Curs d’especialització sobre valoracions urbanístiques. Escola Sert (COAC) 15 hores
2003   Paisatgisme: Els arbres. Escola Sert (COAC) 10 hores
2003   El planejament i la gestió en el marc de la nova Llei d’urbanisme 2/2002. Escola Sert (COAC)
2003   Projectes d’urbanització: tècniques, desenvolupament i execució. Escola Sert (COAC)
2003   Biennal de paisatgisme (beca de AAUC)
2001   Erasmus a Karlsruhe (Alemanya). Projecte d’urbanisme a gran escala amb Alex Wall (urbanista americà).
           "Intervenció a la zona del partit Nacional-Socialista a Nuremberg"
2000   Workshop internacional a Barcelona. Intervenció en el front marítim de Barcelona


COAC: Col·legi Oficial Arquitectes Catalunya
UPF: Universitat Pompeu Fabra
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
FMC: Federació de Municipis de Catalunya