Qui som

  

Reformes


 • Realització del projecte de reforma. Proposta de nova distribució i solucions per cobrir les necessitats funcionals.
 • Direcció de l’obra. Seguiment de la correcta execució de l’obra i control pressupostari de la reforma.
 • Interiors. Assessorament en la tria de materials i la decoració d’interiors.
 • Assessorament en la tramitació de permisos.
 • Assessorament en l’obtenció d’ajuts i subvencions.

  

Nous habitatges


 • Realització del projecte. Proposta de distribució i solucions per cobrir les necessitats funcionals.
 • Direcció de l’obra. Seguiment de la correcta execució de l’obra.
 • Control pressupostari i adequació a la capacitat econòmica del client. Donada la dilatada experiència garantim pressupostos
  ajustats a la realitat, minimitzant les possibles desviacions causades per imprevistos d’obra.
 • Interiors. Assessorament en la tria de materials i la decoració d’interiors.
 • Assessorament en l’elecció del constructor. Anàlisi de l’experiència i de les diferents ofertes econòmiques.
 • Assessorament en el seguiment econòmic de l’obra.
 • Assessorament en la tramitació de permisos.
 • Assessorament en l’obtenció d’ajuts i subvencions.

  

Assessorament

Som pèrits del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Pèrits membres de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Arquitectes Experts en Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

 • Informes de patologies constructives (esquerdes, humitats, desperfectes, etc). Assessorament, elaboració d’informes i dictàmens pericials, incloent la valoració econòmica de reparació dels danys. Eina imprescindible per poder dur a terme demandes
  per construccions deficients.
 • Valoracions econòmiques. Finques, edificis, habitatges, patrimoni...
 • Resolució d’herències de béns patrimonials. Recomanacions per treure’n tot el potencial; valoracions per ajustar el cost de transmissió.
 • Resolució de conflictes amb l’administració o altres propietaris. Avaluació de la situació urbanística del patrimoni (terrenys, solars, finques, edificis) i mediació en la interlocució en casos de negociacions o expropiacions amb l’Administració.
 • Gestió de patrimoni. Estat de conservació i manteniment, rendiment i potencialitat del patrimoni.
 • Reparació i manteniment de l’edifici comunitari. Façanes, cobertes, patis, vestíbuls, ascensors.
 • Assessorament global. Col·laborem habitualment amb tècnics mediambientals, enginyers i advocats especialistes que ens donen recolzament allà on el necessitem, permetent-nos oferir-te un servei global.