Urbanisme

“Més enllà de la normativa i les necessitats del municipi.
Quan dissenyem un planejament perseguim, per damunt de tot,
la viabilitat de la posterior gestió urbanística.”

Georgina Vázquez, cap de l’àrea d’urbanisme i territori.

Planejament. Des del planejament general (POUM) fins al detall dels plans especials, plans parcials, etc.
Gestió urbanística. Imprescindible per fer possible el desenvolupament del Planejament.
Assessorament urbanístic i valoracions. Servei ofert des de l’experiència adquirida com a tècnics municipals.