Serveis a comunitat de propietaris


L’entrada en vigor de la ITE (Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges) l’any 2010 obliga a edificis amb més de 45 anys passar una inspecció obligatòria per garantir el seu bon estat de conservació. Una situació on és fonamental comptar amb el suport d’un tècnic. A Projectes Urbans
no només us ajudem a passar la inspecció, sinó que us acompanyem durant tota l’adequació i els treballs de rehabilitació perquè el procés
sigui el menys costós i traumàtic possible per a tota la comunitat.

Tramitació de permisos, ajuts i subvencions

L’acompanyament passa per oferir un servei integral. Des de la redacció del projecte de rehabilitació i la direcció d’obra fins a l’obtenció
de permisos i assessorament en la contractació d’industrials per dur a terme les obres de rehabilitació i tasques de manteniment.

Interlocució amb l’Administració

A més de mediar en possibles situacions problemàtiques derivades del compliment de l’ITE, gestionem el certificat corresponent
i tots els tràmits necessaris per a la seva obtenció.

Coneixement acreditat, fiabilitat garantida

Pèrits del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Pèrits membres de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Pèrits inclosos en les llistes de professionals al servei de l’Administració i els Tribunals de Justícia, tant del Civil com del Contenciós-Administratiu.
Arquitectes Experts en Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Serveis Projectes Urbans

  • Redacció d’informes ITE.
  • Redacció de projectes de rehabilitació.
  • Direcció de l’obra de rehabilitació i/o manteniment. Façanes, cobertes, patis, vestíbuls, ascensors.
    Seguiment de la correcta execució de l’obra.
  • Control pressupostari i adequació a la capacitat econòmica del client. Donada la dilatada experiència garantim pressupostos ajustats
    a la realitat, minimitzant les possibles desviacions causades per imprevistos d’obra.
  • Assessorament en la contractació d’industrials. Anàlisi de l’experiència i de les diferents ofertes econòmiques.