Serveis a comunitat de propietaris


A Projectes Urbans podem ser el seu tècnic de confiança. Una figura que coneix l’estat de l’edifici i que vetlla per la seva correcta conservació. Més enllà de l’assessorament, fem un acompanyament que assegura tranquil·litat, un correcte manteniment i compliment de les normatives
i una impecable execució de les obres minimitzant les desviacions pressupostàries.

Manteniment dels edificis i de comunitats

Des de la nostra experiència i formació acreditada, assessorem en el manteniment de la comunitat.
Ascensors, patis, vestíbuls, cobertes, façanes... Portem a terme des de l’avaluació tècnica de l’estat de conservació fins a la redacció
de projectes, la direcció d’obra i el control pressupostari de les tasques de manteniment o rehabilitació.

Tramitació de permisos, assessorament, ajuts i subvencions

Acompanyament en l’obtenció de llicències, normatives i permisos d’obra.
Assessorament en la contractació d’industrials per dur a terme les obres de rehabilitació i tasques de manteniment. Suport en la tramitació
d’ajuts i subvencions. Oferim assessorament global de confiança per a una més eficaç gestió de les comunitats.

Interlocució amb l’Administració

Enfront modificacions de planejament, d’aplicació de noves normatives, del nou Codi Tècnic de l’edificació o altres situacions, som l’interlocutor ideal amb l’administració. Al nostre ampli coneixement tècnic sumem experiència en la vessant pública. El resultat? Conciliació més ràpida
i millor defensa dels interessos de la comunitat.

Serveis Projectes Urbans

  • Informes de patologies constructives (esquerdes, humitats, desperfectes, etc). Assessorament, elaboració d’informes i dictàmens pericials, incloent la valoració econòmica de reparació dels danys.
  • Reparació i manteniment dels elements comuns de l’edifici. Façanes, cobertes, patis, vestíbuls, ascensors. També l’adeqüem perquè pugui passar la inspecció tècnica obligatòria dels edificis (ITE) recentment instaurada.