Urbanisme


Ens trobem davant d’una branca de l’urbanisme molt específica que requereix un gran coneixement de la legislació i els procediments.
A Projectes Urbans coneixem la normativa i el funcionament de tots els processos. Només així podem anticipar-nos i evitar possibles complicacions futures i, alhora, trobar el millor i més ràpid camí per assolir els objectius de la transformació urbanística.

Gestió i assessorament urbanístic

Des de l’execució d’allò previst en el planejament general (POUM) i la realització del planejament derivat, fins a reparcel·lacions, valoracions, convenis urbanístics, tant en sòl urbanitzable com en sòl urbà.

Experiència tant des de la vessant privada com pública

Treballem assessorant i redactant documents per a promotors i particulars.
A més, la nostra experiència com a tècnics municipals ens permet assegurar una eficaç pràctica de l’urbanisme
i la seva gestió també des de l’Administració pública.

Formació específica

El cap de l’àrea d’urbanisme és Màster en Gestió Urbanística i Valoracions per la UPC. El nostre equip segueix un programa
de formació continuada, atents a les novetats legislatives. I, a més, som perits judicials del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Serveis Projectes Urbans


  • Projectes de reparcel·lació.
  • Projectes d’Urbanització.
  • Polígons d’actuació urbanística (PAU)
  • Assessorament urbanístic. Tant per a ajuntaments com per a promotors i particulars
  • Valoracions urbanístiques. Requerides per a reparcel·lacions, expropiacions, convenis,...
  • Informes, dictàmens, convenis urbanístics,…