Arquitectura


La construcció de nous habitatges requereix una gran implicació dels tècnics per adaptar el projecte a les necessitats i gustos del client.
A Projectes Urbans, a més, aportem un gran coneixement de les tècniques constructives, de la normativa i de les tendències estètiques
així com rigor en l’execució i en el control pressupostari.


Tot tipus d’habitatges

Experiència tant en la construcció de blocs de pisos com en habitatges unifamiliars.
Coneixem l’aplicació de les noves normatives en cada cas i assegurem un bon control econòmic de l’obra i una eficaç gestió
dels industrials implicats.

Disseny i estil arquitectònic

Atents a les tendències arquitectòniques, l’estil de projectes urbans és actual, variat i, sempre, compromès amb els gustos del client
i les característiques de l’ entorn on s’emplaça la nova edificació.

Projectes a mida

Projectes Urbans treballa a mida dels requeriments del promotor o client.
Des de la distribució d’espais fins a la selecció de materials, tot s’ajusta a les necessitats arquitectòniques i econòmiques del projecte.

Serveis Projectes Urbans


  • Redacció projectes i direcció d’obra, tant d’habitatges nous unifamiliars com blocs de pisos.
  • Control pressupostari i adequació a la capacitat econòmica del promotor o client. Donada la dilatada experiència garantim pressupostos ajustats a la realitat, minimitzant les possibles desviacions causades per imprevistos d’obra.
  • Assessorament en la tramitació dels expedients administratius, per tal d’obtenir els corresponents permisos d’obra.
  • Assessorament en l’elecció del constructor. Anàlisi de l’experiència i de les diferents ofertes econòmiques.
  • Assessorament en el seguiment econòmic de l’obra.