Arquitectura

"Entenem l'arquitectura com un procés creatiu que ha de sumar necessitats del client i de l'entorn, normativa, cost econòmic adequat i un estil i disseny acurats.
Quan tot encaixa és quan sabem que hem fet bé la nostra feina"

Enric González | Cap de l'area d'arquitectura

Nova edificació. Espais i equipaments públics. Habitatges unifamiliars i blocs de pisos .
Rehabilitació. Reconversió d’equipaments públics. Millora d’habitatges. Rehabilitació d’edificis catalogats.
Entorn urbà. Remodelació i creació d’espais públics urbans (places, carrers, aparcaments...)